Funkishus 220 m2

Standard TEK 17 funkishus
Energimerket kl A
Antall elementer 200 stk.

Dette er i utgangspunktet et standard TEK17 hus. Eier ønsket å få et lav energihus uten ekstra kostnader. Alle yttervegger ble forandret til EON elementer. Vinduer / dører osv. ble ikke forandret. Resultatet ble at huset ble sertifisert som Energimerket kl A

Note: 0,2% av samtlige hus som er på finn.no har Energimerket kl A

Sirkulærøkonomi

Hus som er bygget med EON elementer kan ombrukes. Elementene som danner ytterveggen er boltet sammen og kan ombrukes, dette er sirkulær økonomi i praksis

Les mer om prosjektet her : https://www.fvn.no/abito/i/ja7wgz/dette-huset-kan-plukkes-fra-hverandre-og-ombrukes

sales@eonelement.com

Tveideparken 24,
4760 Birkeland
Norge

+47 913 77 525