Det bærekraftige
byggesystemet

Det bærekraftige
byggesystemet

Vårt unike byggesystem

EON Element er et patentert miljøvennlig byggesystem. Kjernen i dette enkle, men allsidige systemet er generiske vanntette byggelementer som er veldig enkelt å sette sammen ved hjelp av enkle verktøy.

Kjernen

Med både hjørne og veggmoduler er elementene den perfekte miljøvennlige løsningen for alle type bygg. Kombinasjonen av modulene danner komplette vegger med reisverk og isolasjon som enkelt monteres med bolter i forhåndsborede hull, og som deretter er klare for innvendig og utvendig kledning. Elementene er utstyrt med vind- og dampsperre, noe som gjør de robuste og eliminerer behovet for beskyttende emballasje.

Bærekraftighet

Vi har optimalisert tradisjonelle teknikker og tatt de til et helt nytt nivå samtidig som vi har sørget for at sluttproduktet er bygget for å vare. Vårt fokus på bærekraft gjør våre materialer svært miljøvennlige og i kombinasjon med våre nye metoder gjør det byggeprosessen mer økonomisk mulig og tilgjengelig for flere.

Vårt mål er å bidra til å produsere våre miljøvennlige elementer til laveste mulig kostnad til våre sluttbrukere. I tråd med disse målene, så har ingen av våre komponenter en utløpsdato når de brukes riktig. Dette betyr at de kan monteres og demonteres.

Kontakt oss

Ta det første steget i å bygge på en miljøvennlig måte ved å fylle ut skjemaet nedenfor for å komme i kontakt med oss. Våre kunnskapsrike eksperter hjelper deg med å bygge for hele livet og utover.

Systemet vårt

Systemet basserer seg på C/C 300 mm med hjørner og veggelementer.

Basiselementene er:

  • Høyde: 30-60-90-120-150-180-210-240-270-300 cm
  • Bredde: 30 og 60 cm
  • Tykkelse: 30 cm

Finner du ikke elementer i den størrelsen du trenger, så er systemet vårt utarbeidet for å kunne tilpasse og produsere sømløst med tradisjonell snekkerarbeid.

Bærekraftighet

Alle våre produkter er laget med tanke på fremtidens generasjoner og den grunnleggende tanken er at hovedstrukturen i alle bygg ikke skal ha noen utløpsdato. Dette er grunnen til at det ikke er noen utløpsdato på EONs produkter. Alle elementer som benyttes i dag, kan gjenbrukes på nye bygg til fremtidige generasjoner. Det er mange unike fordeler med EON og sammen er disse et sterkt bidrag i fremtidens sirkulærøkonomi!

Effektivitet

Vår patenterte løsning bruke mindre trevirke og utnytter isolasjonen 20% bedre enn tradisjonelle TEK17 løsninger. Mindre og mer effektiv bruk av innsatsfaktorene bidrar til reduserte kostnader og mer bærekraftig økonomi.

Gjenbruk

Elementene våre kan gjenbrukes i hele sin levetid. Elementene som eks benyttes til å bygge en barnehage i dag, kan demonteres etter 50 år og gjenbrukes til eks å bygge et aldershjem.

Elementene kan altså gi deg ly i store deler av ditt liv for så å fortsette gjøre samme nytte til dine fremtidige etterkommere.

Mindre avfall

Vi reduserer avfallet som kommer fra byggeplassene! Produksjonen vår er utformet slik at det eneste avfallet er emballasjen på våre produkter. Vårt mål og det vi jobber kontinuerlig med, er å redusere dette ytterligere i fremtiden.

Dokumentasjon

EON-elementene

Reduserer vind, vann og fuktigheten

EPDM-pakninger kommer forhåndsfestet til elementene fra fabrikken og forsegler elementene sammen for å danne en vann- og vindtett vegg.
Våre elementerer er designet til å gi 100% kontroll over innemiljøet. Vind og fuktkontroll er sikret med dampsperrer og innebygde sikringsmekanismer som tetter skjøtene og åpningene mellom elementene under monteringen.

Dampsperre og membran

Vindsperrene lar den ytre delen av elementene reagere naturlig på klimaet samtidig som de hindrer vanndråper i å trenge inn i overflaten. Dette er med på å hindre at det bygger seg opp fuktighet i veggene, andre svekkelser i isolasjonsegenskapene og dannelse av muggsopp.

Tett isolasjon

Elementene leveres med 200 mm isolasjon forseglet inne i hvert av elementene. Den totale tykkelsen på elementet er 300 mm.

Energisparing

Hus som er bygget med våre system og våre materialer kan bruke så lite som under 10 kWh/år/m2 i kaldt klima og enda mindre i et temperert klima.

Lydisolering

Våre patenterte elementer er godt isolert mot eksternt støyforurensning. Selve isolasjons buret i hvert element er konstruert med avstandsplater som også øker lydisoleringen.

Brannsikkerhet

Våre elementer kan leveres med brannsikker utførelse. Dette betyr at våre elementer i seg selv ikke kan brenne.

Tyngden

Tyngden på elementene varierer fra 5kg til 40 kg, noe som gjør monteringprosessen enkelt for både profesjonelle og selvbyggere

Størrelse

Hvis større elementer med ferdig kledning er bedre egnet for ditt prosjekt, bruk EON-elementer som råmateriale og lever industriell kvalitet til din kunde med alle fordelene til EON Element byggesystemet.

sales@eonelement.com

Tveideparken 24,
4760 Birkeland
Norge

+47 913 77 525