Skip to main content

EON elementer kommer i to utgaver:

Isolerte og uisolerte elementer.

Elementene har samme høyde- og bredde mål. Forskjellen ligger i tykkelsen, hvor uisolerte elementer har en tykkelse på 10 cm, mens isolerte elementer har en tykkelse på 30 cm. Isolerte elementer leveres med 20 cm isolasjon som ligger i en vanntett og pustende pose. Etter elektroinstallasjon kan elementet etterisoleres med ytterligere 10 cm.

Uisolerte elementer brukes til garasjer, boder og sommerhytter.

Små enkle elementer

30 eller 60 cm brede, høyde fra 30 cm til 3 meter. Inneholder reisverk av trevirke, isolasjon i en vanntett pustende pose av damp og vindsperre.

Komplett yttervegg

Elementene boltes sammen å danner en komplette vegg som er klare for elektro,  inner- og ytterkledning.

Unik miljøtilnærming

Materialoptimalisering 19 kg /m2, Ingen kuldebroer, ingen avfall, passivhuskvalitet og 100% ombruk av elementer innført pant

Hurtig montering

Allværsmontering, Montasjehastighet: 10 min. pr meter vegg.

Lavenergi uten ekstra kostnad

Med EONs elementer kan man bygge lavenergihus uten ekstra kostnad.

Hvor kan EON brukes

EON kan brukes i 1-2-3 etasje  hus lavblokk og høyblokk i Norge og i EU. Unik miljøfokus

Vi mener at minimal bruk av naturressurser er viktig for en bærekraftig miljøtilnærming.

Når det gjelder EON, jobber vi for å minimere ressursbruken både når det kommer til materialer og arbeidskraft for å produsere et EON-element. Vår materialbruk er nøye optimalisert. Dette blir tydelig ved å se på egenvekten til elementet. Som en bekreftelse på elementets soliditet har Treteknisk institutt utført styrketester som demonstrerer at disse elementene er svært solide.

Kuldebroer eliminering

Fjernet kuldebroene i ytterveggen. Isolasjon utnyttes 25% bedre.

Resurs optimalisert

Vi har optimalisert bruken av materialer og arbeidsressurser for elementet. Dette kan enkelt illustreres ved at vår yttervegg har en egenvekt på kun 19 kg/m².

Avfallsfri

Vi har avfallsfri produksjon av elementer. 

Generiske

EON Element er generisk, dvs. at elementene er lik i alle bygg og kan derfor ombrukes samt serieproduseres til lager.

100% ombruk – Sikrulær

Elementene er klargjort for demontering. Elementene er boltet sammen som gjør at de kan demonteres og  ombrukes.

Pant

EON introduserer pant på elementet, realiserer evighetsprinsippet. Når du levere et helt element tilbake til vår fabrikk og det kan ombrukes så vil dette utløs pant på elementet. 


Mange referanser

EON har en velprøvd teknologi fra flere private og offentlige prosjekter .EON er utviklet av erfarne fagfolk.