Skip to main content

Miljø

EON er et miljøteknologiselskap som utvikler patenterbare miljøtekniske løsninger i verdensklasse for bygningsindustrien.

EON elementer har en unik miljøprofil med lokale råvarer og lokal produksjon uten avfall. Hovedmaterialet i elementene er tre og isolasjon. 

EU taksonomi definisjon av bærekraftig bygg:

  • Energibruk i byggets driftsfase, som skal være 10% lavere enn Energiklasse A.
  • Minst 70% av materialene skal bli ombrukt eller materialgjenvinning. Bygget skal være ombrukbart.

  Ombruk

  EON Elementer er standariserte.

  Det vil si at du bruker de samme elementene på 1-2-3-4 etasjes hus, lavblokk og høyblokk.

  Elementene er boltet sammen. Derfor kan en lett demontere et hus som skal rives og ombrukes.

  Pant

  Alle elementer kan returneres til EON og pantes.

  EON vil ta i mot elementer og betale pant for disse.

  Når elementer kommer inn til oss vil vi inspisere, teste, eventuelt reparere elementene. Dette gjør at  elementet kan brukes på nytt.

  Miljøgevinst

  EON har mange miljøfordeler.

  • Avfallsfri produksjon
  • Eliminert kuldebroer
  • 20 % bedre utnyttelse av isolasjon
  • Isolasjonen har 80% returmaterialer
  • Optimalisert materialforbruk 19 kg/m2.
  • 87% reduksjon i trevirke vs. massivtre
  • 70% reduksjon i oppvarming vs. TEK17
  • Ombruk av elementer – pant

  Energibesparelse

  Hus som er bygget med våre system og våre materialer kan bruke så lite som under 10kWh/år/m2 i kaldt klima og enda mindre i et temperert klima. Dvs. at et 150 m² hus bruker kun 1500kwh pr. år i oppvarming. 

  Dersom du kun skifter ut ytterveggen med EON elementer på et nytt hus, kan du regne med en besparing på oppvarmingskostnad på ca 20%. I tillegg oppnår en energimerk kl A på huset ditt.