Skip to main content

Avskjedsbygg

Avskjedsbygg ved barnehospice – Andreas Hus – Kristiansand

Eier : Kristiansand Næringsselskap AS (KNAS) 

Bygget er bygget med EON elementer.

Du kan lese mer om barnehospice prosjektet her : https://barnepalliasjon.no/barnehospice/


Dette er i utgangspunktet et standard TEK17 bygg som er bygget med EON Elementer.

Sirkulærøkonomi

Hus som er bygget med EON elementer kan ombrukes. Elementene som danner ytterveggen er boltet sammen og kan ombrukes, dette er sirkulær økonomi i praksis